FREMOTON
Wij houden U draaiende
 

FREMOTON - Wij houden u draaiende


Wat je absoluut niet moet doen met een frequentieregelaar:


Zo vanzelf sprekend en toch gebeurt het zo vaak...

Sluit nooit de voeding aan op de uitgang naar de motor. Doe je dat toch, dan is er kans op heel veel rook en een defecte regelaar.

Let op, dat je de frequentie op de regelaar niet te lang te laag in stelt. De motor heeft koeling nodig en bij te lage frequenties kan de motor te heet worden. Hier is geen richtlijn voor te geven. Toename van temperatuur hangt af van de belasting van de motor en van de tijd dat de motor zonder of met te weinig koeling draait.

Hoe hoger de belasting bij lage frequenties, des te sneller zal een motor gloeiend heet worden. Leg in de praktijk een keer je hand op de motor, zodat je weet, wat de temperatuur onder die omstandigheden doet. Dus in de praktijk (empirisch) vaststellen hoe ver je kunt gaan.

Maak nooit een verbinding tussen voedingsspanning, de uitgangsspanning naar de motor en het stuurstroom-circuit. Dit moet echt gescheiden blijven.

Sluit nooit een spanning aan op het aardingsgedeelte (verwissel niet per ongeluk aansluitcontacten)..

Als je geen verstand hebt van elektrische werkzaamheden, laat u dan altijd door een erkend installateur helpen. Die kan veel schade en ongelukken door verkeerde verbindingen voorkomen. Bovendien kent hij de voorschriften (NEN1010) een ARBO-wetgeving.

Er mag tussen een frequentieregelaar en een motor nooit een schakelend element zitten, zoals bijv. een overstroombeveiliging. Dit is ook duidelijk overbodig, want de regelaar beschermt de motor tegen overstroom.

Waarom mag dat niet. Tijdens bedrijf zou de overstroombeveiliging of een andere schakelaar tussen frequentieregelaar en motor bediend

kunnen worden, waardoor er piekspanningen kunnen ontstaan over de eindtrap van de regelaar en daardoor zou die eindtrap opgeblazen kunnen worden.

Dus niet doen. Maar…. een goed installateur kent de voorschriften NEN1010 en daarin staat, dat er onder omstandigheden een werkschakelaar (volgens begrip NEN1010) geplaatst moet worden bij de motor. Wat is een werkschakelaar volgens begrip NEN1010? Bij de motor wordt dan een schakelaar geplaatst, welke de motor kan loskoppelen van de elektrische installatie, bijv. bij werkzaamheden aan die motor. Zodat het veiliger is aan de motor werkzaamheden uit te voeren. Het is dus geen werkschakelaar volgens het begrip volksmond. Want daar wordt meestal met een werkschakelaar bedoeld een schakelaar, die tijdens werken met de machine gebruikt wordt om de motor in en uit te schakelen. Dit moet dus uitsluitend en alleen gebeuren met de schakelaar op de frequentieregelaar, bestemd om de motor in werking te zetten en uit te schakelen. Meestal in een stuurstroomcircuit (12 of 24 Volt). De verbinding tussen een frequentieregelaar en motor mag dus alleen en uitsluitend worden verbroken, wanneer de frequentieregelaar absoluut spanning-vrij is.

Wij vragen u om aandacht en begrip hier voor.