FREMOTON
Wij houden U draaiende
 

FREMOTON - Wij houden u draaiende


Elektromotor en geluiden

Storende geluiden bij gebruik van een elektromotor met frequentieregelaar. 


Regelmatig krijg ik te horen, dat de elektromotor bij gebruik van een frequentieregelaar bij bepaalde frequenties een hoge pieptoon of jengeltoon laat horen.

De vraag is dan meestal: Wat is er aan de hand?  

De stator van een elektromotor is opgebouwd uit lamellenpakketten met daar in de wikkelingen. 

Deze lamellenpakketten kunnen op sommige plaatsen niet strak genoeg op elkaar zitten (kleine luchtspleten hebben), zodat ze bij bepaalde frequenties gaan resoneren/in resonantie komen, dus met de snelheid van de frequentie gaan trillen.

Dat kan in sommige gevallen hinderlijke geluiden opleveren.

Nu zijn er frequentieregelaars, waarbij de frequentie, waarbij deze resonantie optreedt, uit te schakelen is, zodat de regelaar deze frequentie over slaat en het storende geluid beduidend minder wordt.

Ook komt het heel vaak voor, dat het op verschillende kleine frequentiegebiedjes gaat resoneren en dat dat niet meer uit te schakelen is.  

U begrijpt al, dat het ligt aan de bouw van de stator van de motor.

Is er een andere motor aanwezig, dan zou dat een oplossing kunnen zijn.

Ook wel wordt de oplossing gezocht in het isoleren van het geluid van de motor.

Maar ook dat kan niet onder alle omstandigheden, want de motor moet wel zijn koeling blijven behouden.
  

Ook kan het wel eens worden verholpen met een andere frequentieregelaar. 

Maar dat wordt dan experimenteren.


Ook is het mogelijk om de frequentieregelaar op een andere hogere "draagfrequentie" te programmeren. Dat geeft heel vaak goede resultaten, maar is niet altijd even verstandig.

Hoe hoger namelijk deze frequentie wordt ingesteld, des te groter wordt het warmteverlies van de regelaar (regelaar wordt ook echt warmer) en kan leiden tot vermogensverlies en snellere veroudering van de regelaar. Dus niet altijd verstandig. 

Ik geef altijd de mogelijkheden aan, maar zeg er dan ook bij, dat het apparaat, dat door de motor wordt aangedreven, vaak meer lawaai maakt, dan de motor. En dan wordt het al snel acceptabel.

Ik heb slechts een (1) keer meegemaakt, dat een klant uit de omgeving van Ommen/Dalfsen mij gewoon niet geloofde/vertrouwde en de regelaar niet mee nam. Nou ja...... 


Een 1-2-3 oplossing voor dat probleem valt dus niet zo maar aan te dragen.